NL2650DW 5000 mAh – R40 valaisimen akku

KUVAUS R40 valaisimen akku. Ei käy muihin valaisimiin. 3,7 v 5000 mAh