Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Päivitetty: 10.12.2016

1. Rekisterin nimi

Lestijokilaakson vartiointi Oy-verkkokaupan asiakasrekisteri.

2. Rekisterinpitäjä

Lestijokilaakson vartiointi Oy

Niemosentie 46

69100 KANNUS

Puhelin 0505648241

Sähköposti: info@lestijokilaaksonvartiointi.fi

Y-tunnus: 0794952-6

3. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Verkkokaupan ylläpitäjä Vesa Hernesniemi

Puhelin 0505648241

Sähköpost: info@lestijokilaaksonvartiointi.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään verkkokaupan tilausten, laskutuksen, yhteydenottojen ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen vuoksi osa tiedoista voi sijaita Lestijokilaakson vartiointi Oy:n alihankkijoilla.

Asiakastietoja voidaan käyttää suoramarkkinoinnissa (esim. uutiskirjeet).

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan etu- ja sukunimi, asiakasnumero, osoitetiedot, puhelinnumero,

sukupuoli, sähköposti, www-osoite, kieli, tiedot markkinoinnin luvista ja kielloista. Yritysasiakkailta y-tunnus ja yrityksen nimi. Tiedot asiakkaan ostotapahtumista, asiakastilille kirjautumisista ja alennuksista. Käyttäjätunnus ja salasana.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Suomen Turvallisuustuote -verkkokauppa.

Tietoja käsitellään rekisteröitävän nimenomaisella suostumuksella.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Verkkokauppa ei luovuta asiakasrekisterin tietoja ulkopuolisille kolmansille tahoille.

Verkkokauppavoi kuitenkin luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Evästeiden käyttö

Verkkokaupassa käytetään evästeitä (engl.”cookie”). Käyttämällä palvelua hyväksyt evästeiden käytön. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Evästeitä käytetään, koska niiden avulla tarjotaan asiakkaille yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Voit välttää evästeiden käytön muokkaamalla selainohjelmasi asetuksia ja kieltämällä niiden käytön. Voit myös poistaa evästeitä, jotka on tallennettu tietokoneelle. Tämä tehdään selaimen valikon kautta. Miten tämä tapahtuu, riippuu selaimesta. Huomaa, että ne voidaan luoda uudelleen seuraavan kerran kun käyt verkkokaupassa. Evästeiden kieltäminen voi aiheuttaa toimimattomuutta palvelun käytössä.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Suomen Turvallisuustuote on sitoutunut suojaamaan asiakkaan henkilötietoja. Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Jokaisella rekisterin käyttäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Palveluntarjoaja voi käyttää alihankkijoita tiettyjen tuotteiden tai palveluiden tarjoamiseksi tai toimittamiseksi asiakkailleen.

11. Tietojen tarkistaminen, korjaaminen ja kielto-oikeus

Rekisteröitävä voi pyytää itseään koskevien tietojen korjaamista, tarkastamista tai kielto-oikeutta henkilötietolain mukaisesti. Pyyntö on toimitettava kirjallisesti omakätisesti allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle postitse, ja pyynnöstä on selkeästi käytävä ilmi mitä asiaa pyynnöllä halutaan selvittää sekä palautusosoite. Pyyntöjä ei vastaanoteta sähköpostitse eikä puhelimitse.